0

Er du en av dem som leser om stjernetegnet til en ny person du har møtt? Er du i den innledende fasen av et kjærlighetsforhold der du er nysgjerrig og driver en smule troskyldig “hjerte-spionasje”? Du synes kanskje den nye personen kommer nærmere deg, bare ved å lese om vedkommendes stjernetegn? Kanskje du synes det er deilig å drømme deg litt bort? Kanskje er du interessert i hvordan dere to kan passe sammen – følelsesmessig…?

Er du en av dem – så har jeg et nyttig tips…

For når det kommer til følelser, er det viktigere å lese om hvilket tegn månen sto i da man ble født, heller enn soltegn/stjernetegn. Jeg skal utdype litt.

Med soltegnet får man innsikt i livsveien man er ment å gå, og hvilke egenskaper som er nødvendige for selvrealisering. A la meningen med hvorfor man er her. Solen viser hva som er dominerende egenskaper i oss, og viser bevisste og mer ubevisste tendenser. Noen av disse tendensene kan være undertrykkede eller overdrevne. Leser man om soltegn, lærer man altså mer om hvem mennersker er – deres individualitet – både på godt og vondt. Men soltegnet sier ikke så mye om følelsene vår, som er så viktige i romantiske forhold. For å få bedre innsikt i følelsene, må vi vende oss mot månen.

Tegnet månen står i, sier noe om hvordan man håndterer følelser og intime kjærlighetsforhold. Det sier noe om hvordan man ubevisst reagerer og føler for andre, og ikke minst sier det oss noe om hvilke grunnleggende behov vi har for trygghet. Tegnet månen står i, kan si mye om et menneskes følelsesmessige personlighet.

Ideelt sett trenger man partenes eksakte fødselstidspunkter for å kunne tolke kombinasjonen så godt som mulig. Med eksakt klokkeslett får man hele bildet av hvordan himmellegemene sto plassert akkurat idet man ble født. Da har man også rede på de tre viktigste enhetene i et fødselshoroskop, nemlig solen (identitet), månen (følelser/instinkter) og ascendanten (masken mot omverden). Men de fleste ikke er klar over sitt eksakte fødselstidspunkt. Og det er heller ikke slikt man spør om på første date… (eksakt tidspunkt kan man forresten få ved å henvende seg til sykehuset der man ble født).

Men hvor langt kommer man så uten partnerens eksakt fødselstidspunkt?

Svaret er at man med kun en fødselsdato og geografisk fødested kommer lengre enn kun til å kjenne soltegnet… Med disse to opplysningene, som det ikke bør være noen heksekunst å finne ut, kan man for eksempel få kjennskap til hvilke tegn månen sto i da vedkommende ble født.

Og med innsikt også i månetegnet, får man som sagt viktig informasjon om hvordan man kan passe sammen følelsesmessig. Så i tillegg til å kombinere soltegn, bør man altså også lese om hvordan de ulike månetegnene passer sammen.

Gå til denne linken for å finne ditt månetegn:

http://www.astro.com/

Gjør slik:

Velg Free horoscopes (i linjen i header`en litt til høyre)
Velg Personal Portrait
Velg “add a new person” og skriv inn den informasjonen du har. Om du ikke vet klokkeslettet, setter du dette for eksempel som 00:00. Setter du det til “unknown” regner ikke programmet ut noenting.
Når du bekrefter og går videre, kan du se hvilket månetegn du eller en annen person har.
(Gi meg en lyd om dette er problematisk, så hjelper jeg deg)

Når deres månetegn er konstantert, kan du gå videre til å lese om de ulike kombinasjonene, for eksempel på denne ypperlige siden:

http://www.cafeastrology.com/moonsigncompatibility.html

Vil du vite mer om månetegns kombinasjoner, kan du i nettleserens søkefelt  for eksempel skrive: “moonsign compatibility”. Da kommer du til  sider der man velger kombinasjonen av ditt og den andres sol/måne tegn, og kan lese videre om hvordan tegnene passer sammen.

Lykke til med resultatet – og husk at det ikke er verdens undergang om månetegnene deres ikke er særlig kompatible. Det finnes så mye annet i to menneskers horoskop som kan veie opp for slikt, og er kjærligheten stor nok kan dessuten ingen astrologisk innsikt holde dere fra hverandre:-)

Anne Elin

Leave a Comment