GRATIS ASTROLOGISK VEILEDNING ?


ØNSKER DU GRATIS SVAR PÅ ET ASTROLOGISK SPØRSMÅL?

Jeg har gitt gratis svar noen år nå, men har dessverre ikke lenger kapasitet til dette. Jeg gir for tiden altså ikke gratis astrologisk veiledning.

Pris pr. A4 side (med enkel linjeavstand) er nå 440,- + MVA = 550,- tilsammen.

Velkommen til å ta kontakt for bestilling.

Anne Elin Haraldsen (aeharaldsen@hotmail.com)