UA-132471339-1
HJEM

ASTROLOGI OG KJÆRLIGHET

"DU ROER SOM ET GLASS RØDVIN" 


 

ASTROLOGI OG KJÆRLIGHET


Hvordan passer vi sammen?

 

Mange er opptatt av                                                      De fleste spør om kjærlighetsrelasjoner når de ønsker sitt horoskop tolket. Mange ønsker også å forstå seg selv bedre, og har funnet ut at astrologi er et fantastisk verktøy for å gjøre nettopp det. Men det er som sagt kjærligheten det spørres oftest om. I et parhoroskop ser man på kjemien i forholdet. Man ser hvordan de ulike parter kommuniserer, hvordan de elsker og foretrekker å bli elsket. Kjærlighetenen er mystisk, og gjennom horoskopet kommer man nærmere magien som ligger bak - selve essensen og meningen med relasjonen. Det er derfor astrologi og kjærlighet passer så godt sammen.

 

Hvem er jeg?

 

Et horoskop sier mye om din karakter. Dine sterke sider og dine utfordringer. Om du er en person som i størst grad søker trygghet eller spenning. Om hva du er her for å øve deg på å lære. Et horoskop kan også vise hvilke ulike type faser du gjennomgår, og om det er noe bestemt du bør være forberedt på. Et horoskop kan si noe om måten du kommuniserer og tenker på, og hvordan du hevder deg selv. Det kan gi indikasjoner om du er lys og lett, eller kanskje mer seriøs og dyp. Man kan se antydninger til om det er lett for deg å elske deg selv. Om du føler at livet flyter lett, eller kanskje du har flere hindringer. Du kan forstår deg selv bedre - bli bedre kjent med deg selv - gjennom et horoskop.

 

Hva bør jeg jobbe med?

 

Det kan sees i horoskopet ditt hva du passer best til å jobbe med, eller med andre ord hvilken type jobb som kan gjøre deg lykkeligst. Ofte er det forskjell på hva du jobber med for å tjene penger, og hva du bør jobbe med for lettest å kunne utvikle deg i den retningen du har mest å vinne på - som for å føle deg hel, fullbyrdet, meningsfull - lykkelig. Å finne ut av hvordan du kan jobbe med noe du elsker, samtidig som du tjener til livets opphold, blir da et spennende fokuspunkt.

 

Hvor kommer jeg fra, og hvor skal jeg til?

 

Mange tror ikke på reinkasnasjon, og andre synes det er forlokkende spennende. I ditt horoskop sees antydninger til tidligere liv, og hvor du er på vei til i videre liv. Her handler det om læring og utvikling. Om hvilke områder du bør fokusere på, for å føle at du er på riktig vei. Om man tror at man tar med seg noe inn i dette livet, fra den man var i det forrige - at man er på en lang utviklingsvei der man lærer fra det ene livet til det andre - så kan man gjennom et horoskop se de store linjene, og kanskje se tydeligere en underliggende mening.  

 

 


 

astrologi og kjærlighet

"DU SÅ MEG, SOM JEG ALDRI FØR HAR BLITT SETT, IKKE EN GANG AV MINE NÆRMESTE"


UA-132471339-1