UA-132471339-1
Donald Trumps horoskop

 

 DONALD TRUMPs horoskop

Det finnes tre sannheter: Min sannhet. Din sannhet. Og sannheten.

Hvem er Donald Trump?

 

Nå skal jeg gjøre noe så interessant, som å tolke                                               . I ethvert horoskop kan man se et potensiale; et kart over hvordan ting kan bli om individet innen sin frie vilje velger å gjøre det beste - eller verste - ut av sine forutsetninger.

 

Det er lett å dømme. Det er også lett å farges av andres fordømming. Det er min sannhet. Din sannhet. Og SANNHETEN. Så den eneste sannheten skal vi ikke påberope oss TRUMP-kortet på. Det er alltid minst to sider av en sak, og før du ser dem begge, så løp gjerne en mil i den andres sko.

 

I et horoskop kan man gjennom måneknutene skimte hvor individet kommer fra, og hvor det er på vei. Fra tidligere liv, om man tror på slikt, eller fra tidlig barndom/oppvekst, om man foretrekker. Slik antydes det hva personen skal lære. Hva er det Donald Trump holder på å erfare? Man skulle tro det er noe litt spesielt, siden hele verden sitter på tilskuerbenken. Bli med på et astrologisk dypdykk i hans sannhet.

Donald Trumps horoskop

SOL, MÅNE OG ASCENDENT


Noe av det viktigste i et horoskop er sol, måne og ascendent. Disse tre viser en persons essens.


Donald Trump har:


  1. Ascendenten (asc) i løven
  2. Solen i tvillingene
  3. Månen i skyttenAscendenten i løven (Konjunksjon Mars. Sekstil sol, nordre måneknute og Uranus i tvillingene. Trigon måne/sørlige måneknute)


Ascendenten viser hvordan man presenterer seg for omverden - hvordan andre oppfatter en, som i førsteinntrykk. Asc beskrives ofte litt feilaktig som en maske, men den går dypere enn det, for måten man fører seg på, eller viser seg frem på, er automatisert gjennom et helt liv, og er derfor langt fra overfladisk. Man kan ta av seg en maske - det kan man ikke med sin asc. Ascecndenten kan vise til fysiske kjennetegn og til type utstråling. Astrologer like å knytte løve-ascendenten til en mektig hårmanke, stolt gange, et anstrøk av selvtilfredshet og et kattaktig preg over ansiktet. Den er også forbundet med selvopptatthet, forfengelighet og arroganse.

Enkelte astrologer har opp gjennom regnet asc som viktigere, enn til og med selve soltegnet.


Når asc er i løven, slik den er for Donald Trump, er solen horoskophersker, og den får dermed en ekstra viktig posisjon. Jeg har selv en løve-asc, og kan dermed forstå denne bedre, enn de andre elleve mulighetene. Løve-asc kan bidra til at Donald kan oppfattes som en selvsikker, varm, karismatisk og viljesterk mann - selv om han på innsiden kan være usikker. Måten han stolt presenterer seg på, er gjennomsyret av solens varme ståler, og disse kan blende. Føler han seg redd og usikker (slik også presidenter kan gjøre), skrur han gjerne solvarmen opp til max, for å dekke over det han anser som "svakt". Dette er noe jungelens kattedyr også gjør: De er naturtalenter i å skjule skader/svakhet, nettopp for å hindre at de blir ofre for andre stekere dyr. Så jo mer usikker presidenten er, jo mer sannsynlig er det at han "blåser seg opp" (overkompenserer). Ascendenten kan uttrykkes både positivt og mer negativt, som for eksempel kan vise seg i en overlegen og hånlig holdning. Man gir da inntrykk av å være bedre enn andre, og man er ikke interessert i å høre hva andre har å si.


Med rett temperatur føles Donalds utstråling mest sannsynlig behagelig å befinne seg i, og om han virkelig skrur på sjarmen, kan han nok få de fleste til å føle seg bra. Han har nok en evne til - om han vil - å få andre til å føle seg sett, noe han nok kan benytte seg av, om det skulle være nødvendig. Ofte har en med løve-asc et ektefølt ønske om at dem rundt seg skal ha det bra. Det faller naturlig for en med løve-asc å like seg i rampelyset, men en velbalansert person vet også hvordan han kan dele oppmerksomheten. Om personligheten av en eller annen grunn er ubalansert, og usikkerhet/frykt ligger bak - om vedkommende føler seg truet - så kan disse varmende solstrålende bli til brennende, stikkende nåler. Kommer varmen ut av kontroll, kan Donald svi av det han har rundt seg, og forfjamset sitte igjen med stykker av kull. Tilskuere vil se en glød av selvsikkerhet som ligger rundt Donald, men bak denne ildveggen kan det som sagt skjule seg en annen mentalitet. Asc er som en kappe Donald er hyllet inn i. Den blir som sagt også aumotatisert, og er en del av ham. For å se hva som ligger bak, går vi forbi ascendenten, og ser på solen, som sier noe om kjernen i personligheten - om makten i individet - i egoet. For å se ennå dypere bak ascendenten, ser vi på månen, som kan sies å være selveste sjelen, og som sier noe om instinkter, emosjoner og om hvordan man føler seg trygg.


Et avgjørende element i forhold til Trumps asc, er at han har Mars i konjunksjon med den. Mars er planeten som styrer kamp, handling, lyst, selvhevdelse, aggresjon, driv, glød - rett og slett en ildfull lidenskap som gjør at man evner å få det som man vil. Mars på asc gir den allerede skinnende løve/solutstrålingen en krigers kraft. Plasseringen er nok av stor betydning for at Donald har blitt president, for den gir utholdenhet, tålmodighet, enorm kampvilje, et eget driv som ikke lar seg stoppe så lett. Igjen dette med balanse. Om Donald føler seg utrygg og kanskje truet, kan synlig aggressjon bli en del av hans fremtreden (asc).


Asc og Mars står videre i et harmonisk aspekt (sektil) til solen/Uranus i tvillingenes tegn, og sammen gir disse en ordkjempe av dimenjoner. Trump blir en ordmester som få kan overvinne, men siden hvert astrologisk element har både positive og negative egenskaper, så hører også skyggesidene løgn, bedrag, spydigheter, arroganse, egoisme, aggresjon og utålmodig umodenhet med her. Det å manipulere med ord, å bruke ord og sinne som våpen, er noe Trump er kritisert for. Også Uranus er en viktig astrologisk brikke her - planeten som sørger for plutselige, sjokkerende, fremmedartede utsagn. Sterk Uranus/vannmann innflytelse kan få et individ til å balansere mellom galskap og genialitet. Med Uranus på solen, som Trump har, antyder at han kan like å gå mot strømmen, å kjempe for "the underdog", og å være eksentrisk og svært selvstendig/uavhengig. Frihet er ekstremt essensielt for et menneske med Uranus signatur.


Ascendenten farger og farges av planetene den er i kontakt med. Man kan si at den blendende ildkrigeren som stråler fra Trumps asc/Mars, fyrer oppunder hans allerede vilt utemmede måte å kommuniserer på (sol/Uranus i tvillingene). Kommunikasjonen skjer ikke overraskende nok i hans 10. hus - "kongedømmet", eller offentlighetens hus. Presidentens kommunikasjon kan sammenliknes med en løsreven kanon om den kommer ut av kontroll. Og er det noe en med løve ascendent elsker, så er det et stort publikum. Han har funnet seg en boltreplass av dimensjoner, og nå skal verden få lytte til sannheten hans. Se bare her hvordan han "kriger fra seg" og får oppmerksomhet for det på Twitter. 8 timer etter han skrev, var det 76 000 som hadde likt.


Donald J. Trump‏Verifisert konto @realDonaldTrump 8 t8 timer siden

A low level staffer that I hardly knew named Cliff Sims wrote yet another boring book based on made up stories and fiction. He pretended to be an insider when in fact he was nothing more than a gofer. He signed a non-disclosure agreement. He is a mess!


Etter å ha sett på Donalds asc, går vi over til å se på egoet hans (solen), som sier mye om hvem han har kommet hit til verden for å øve seg på å være.


Solen i tvillingene (Konjunksjon nordre måneknute og Uranus. Opposisjon måne. Sekstil acs/Mars. Trigon Jupiter/Chiron)


Jeg påpekte tidligere at solen er ekstra viktig i Donalds horoskop, siden den er selveste horoskopherskeren (planeten som hersker over tegnet ascendenten står i). Dermed får tegnet tvillingene en forsterket plass, og man kan si at alt det positive og negative ved tegnet blir forsterket. Merkur, tvillingenes hersker, er den kjappe BUDBRINGEREN. Tegnet handler om nysgjerrighet og informasjon, om en kjapp tankegang og en sterk analyserende evne. På sitt beste kan tvillingen Trump være en ordmester. Han er dyktig på å samle informasjon, litt herfra, litt derfra, han sjonglerer alle puslebitene og bruker nettverket sitt og sender ord-baller hit og dit i en rasende fart. Han kan trylle med ord. Ikke rart at han ser ut til å boltre seg på Twitter!


I tillegg har han Uranus i konjunksjon med solen. Så all denne mentale styrken, kan ytterligere forsterkes av det geniale som kan komme fra planeten. Sterk frihetstrang, originalitet, selvstendighet, uavhengighet, innsiktsfullhet - kanskje til og med en evne til å være forut for vår tid - alt dette kan gjøre Donald Trump i stand til å sjokkere positivt. Men på den andre siden av mynten, finnes et bilde av Uranus galskap på.


Donald Trump er mye. Av og til blir han for mye, og tipper over, slik vi alle kan gjøre. Om man overdriver og blir styrt av frykt, eller andre negative følelser, som for eksempel sinne, kan alt balle seg i hverandre. En tvilling kan bli overstimulert og sjonglere så mye løsrevet informasjon, at den ikke klarer å sette den sammen til et meningsfylt hele. Vi var før inne på at Mars fyrer oppunder Donalds tvilling-sol. Ampert sinne kan få ham til å snakke over seg. Få ham over i mental kampmodus, der det er snakk om liv eller død. Vi vet alle hvordan det ene ordet kan ta det ene, når vi føler oss truet, såret og sint. Som et skadd dyr i bur, langer vi ut og forsvarer oss. Trump er ordenes boksechampion, men Mars- og Uranusinnflytelsen gjør ham impulsiv. En sterk Jupiter innflytelse i tillegg, bidrar til sterk overdrivelse. 


Vi må huske på at soltegnet sier kanskje mer om hvem vi øver oss på å være, enn på hvem vi er. Trump øver seg på å kjempe med kommunikasjon. Men hva ligger bak? For å komme til hans innerste, må vi gå til månen hans.


Månen i skytten (Konjunksjon sørlige måneknute. Opposisjon sol/Uranus. Trigon Mars/asc. Sekstil Jupiter)


Her kommer vi til en spesielt interessant del av tolkningen, for månen står i fjerde hus i skytten, og i opposisjon til Trumps sol. Dette forteller oss at hans mentale tvilling-ego står i et motsetningsforhold til hans mer intuitive instinkter og følelser i skytten. Om det viktigste for egoet hans, er å trikse med ord og informasjon - kall det gjerne sladder - så er han emosjonelt og instinktivt mer opptatt av å se helhet og sannhet (månen i skytten). På en mykere måte, på mer feminint vis, så bærer han med seg noe ømt vilt, optimistisk håpefullt, eventyrlystent inspirert og dedikert filosofisk - han føler sterkt for familien, hjemmet og landet sitt - her føler han virkelig for en uhemmet og utemmet ekspansjon. Så når han kjemper skarpt med ord i offentligheten, så er følelsen som ligger bak et ønske om positiv vekst for hele landet sitt. Ascendenten og solen hans kan få oss til å tro at han er opptatt av å manipulere med ord for personlig vinnings skyld, når sannheten kan være at han er genuint innstilt på å kjempe for en familie så stor, at den omfatter hele landet sitt. Kanskje føler han seg som USAs kjempende familiefar. Om dette er Trumps sannhet, og verdenssamfunnets er at han er en kvinnefiendtlig, arrogant løgner - hvilken sannhet står vi egentlig igjen med da?


Skytten er styrt av Jupiter, og viser til alt som er optimistisk, håpefullt og eksalterte, men også til det som er grandiost, overdrevent, oppblåst og overoptimistisk. Den viser til den som sier ting rett ut, uten å tenke seg om. Emosjonell ærlighet, autentisitet og direkthet er noe Donald får fra å ha månen plassert her. Han snakker rett ut om hjemmets/landets/familiens tilstand. Overdrivelse er ikke bra for noe. Balanse er fint, om noe Trump ser ut til å strekke seg mot.


La oss gå videre til de spennende måneknutene, som vise hvilken sannhet han tok med seg fra sitt forrige liv, og hvilken han søker i dette og de neste.


Donald Trumps horoskop: Tidligere liv


Når astrologer snakker om reinkarnasjon, handler det i stor grad om måneknutene. Den sørlige viser til fortid, og den nordlige peker mot fremtid. Når man ser på sørlige måneknute kan man unne seg å være negativ. Helst skal man smøre litt tykt på, og prøve å forstå hvordan det tidligere livet tok slutt. Måten man gikk ut av det forrige livet på, har mye å si for hva man tar inn i det nåværende. Hva var det i det forrige livet som en ikke kom i mål med? Hvor feilet man der og hvilken planer har man laget for å lykkes bedre i dette? Hvilken karma bærer man med seg i forhold til de menneskene man møter igjen og igjen? Hva er meningen med ens liv? Hva er man kommet hit for å erfare?


Man kan forstå seg selv og andre bedre, om man kan se noen mønstre i måneknutene. Det vil for eksempel være lett å forstå at et menneske er spesielt redd for hai, om man visste at vedkommende ble spist av en, for lenge, lenge siden. Det ville for eksempel være lettere å forstå hvorfor Trump lyger, om vi visste at han i sitt forrige - for overlevelsens skyld - var avhengig av å lyge. Kanskje gikk han ut av sitt forrige liv, idet han ble drept for å fortelle sannheten? Vi vet jo ikke, men gjennom måneknutene får vi pekepinner om hvor sannheten kan ligge. Er man åpen for å tro på det, får man et spennende verktøy som kan gi mening. Om man ikke kan tro på reinkarnasjon, så kan man i det minste være med på hvor gøy man kan ha det med ideen! 


Denne astrologen tror på reinkarnasjon, og på mønstre man tar med seg fra fortiden. Man kan bruke flere liv på å lære nok om et tema. Det vi alle jobber oss mot, er å bli bedre, og det endelige stikkordet er kjærlighet. Donald Trump er nå inkarnert som verdens mektigste mann. Det gir ham enorme muligheter for lærdom. Det gir en hel verden mulighet til å observere hva og hvordan han lærer. Hva er det han skal lære, som er så viktig at vi observerer ham fra første rad?


Donalds sørlige måneknute/månen i skytten i 4. hus


Siden Donald har månen sammen med sin sørlige måneknute, kan det tyde på at han var kvinne i sitt tidligere liv, eller mer ekstremt: At han ble drept av en kvinne, et kvinnelig fellesskap eller til og med sin egen mor? Følger man ideen, kan man lettere forstå Donald Trumps distanserte forhold til sin egen mor i dette livet, og for den del til kvinner generelt.

 


Om Donalds forhold til sin mor:

Sørlige måneknute i konjunksjon med månen i 4. hus kan tolkes som at han kommer fra et liv der hjemmet og familien var spesielt viktig for ham. Den emosjonelle tryggheten var sterkt knyttet til klanen og røttene hans. Samtidig virker det som at denne klanen ikke var særlig stabil, men heller omflakkende, som stadig på jakt etter nye områder å slå seg ned på. Den feminine innflytelsen i fortiden hans søkte å sprenge ny mark, søkte å finne frihet i definisjonen av nettopp det kvinnelige. Her snakker vi ikke om et familieliv der tryggheten fantes i det kjente og faste hjemmet, men heller om spenningen ved å finne trygghet i det som ikke var trygt - men heller spennende og ukjent.


4. hus og månen kan altså tolkes som hjemmet, røttene, familien (spesielt mor) - selveste opphavet. Videre det ømmeste punktet, samtidig som den mektigste omsorgskraften, alt som har med sensitiv tillit og et enormt behov for trygghet å gjøre. Man er tryggest i hjemmet sitt, og sammen med familien sin - det er der lojaliteten, tilliten og åpenheten er størst - der kan man vise sin svakhet, og bli elsket for den. Det 4. hus er krepsens og månens hus, så når Donalds måne er plassert her - i sitt eget hus - blir elementene forsterket. Alt dette farges av skytten, som handler om ekspansjon, reiselyst (fysisk og mentalt), trosstyrke, sannhetssigende, belærende, filosoferende, frihetselskende kraft. Skytten er vagabonden, sigøyneren på evig reisefot, den er lærerinnen, predikanten, nonnen. Kanskje fanatikeren til og med. Alt som har med overdrivelse å gjøre, kan rommes av stjernetegnet skytten.


Siden han er så mektig i dette livet, kan man også tenke seg at han i et tidligere liv var svært innflytelsesrik. Han fant sannsynligvis trygghet i det som var erobrende, ukjent, vilt spennende og grenseløst. Kanskje fungerte han som et kvinnelig overhode for sin klan - emosjonell ildfull, inspirerende, overbevist og sikker i sin sak. Han kommer fra et sted der han for alvor trodde på noe som var større enn seg selv, noe han kanskje til og med gikk i døden for. Det hadde noe med hjemmet, familien eller landet hans å gjøre, og kvinner var i stor grad involvert. Som sagt, kan han ha vært kvinne selv. Det finnes noe feminint sårbart her, som han kanskje har tatt med seg, og som han kompenserer for i dette livet, ved å ta på seg sin store, sterke og blendende løvekappe (asc). Det han tidligere har kjempet for og kanskje ofret livet for, er han nå kommet tilbake for å få gjennomslagskraft for, og denne gang i rollen som mannlig ordkunstner.


Donalds fremtid - Nordre måneknute sammen med solen og Uranus i tvillingene i 10. hus.


For å forstå mer av det Donald nå driver med, kan vi gå til hans nordre måneknute for å se hvor han er på vei til - hva han strekker seg etter for å bli lykkeligere. Her blir det tydelig at han i offentlighet og i kraft av sin status/posisjon (10. hus), skal øve seg i å bli god til å briljere/sjokkere (Uranus) med ord, tanker og meninger (tvillingene). Han skal mestre å si ting som få andre våger. Han er ment for å kommunisere også forut for sin tid - å si mye om det vi har i vente (Uranus). Fra tidligere liv vet vi at han mestrer å "si det som det er" (skytten). Dette handler også om til tider å si for mye og til feil tid, slik at man fornærmer noen, med ens uslipte talemåte. Donald er nok vant til fra tidligere liv å kunne snakke fritt, samtidig som han ble applaudert for det. Han bærer kanskje med seg dette i form av en arrogant (u)vane, som nå møter mer motstand, enn han er vant til.


Det Donald nå skal jobbe seg frem mot er økt allsidighet, åpenhet, nysgjerrighet, interesse, og mer sosial takt. Det å ha ordet i sin makt, å kunne selge sand i Sahara. Manipulasjon, løgn og bedrag er skyggesiden her. Prekeren i ham må bli en ydmyk lærer, mer åpen og nysgjerrig. Siden i ham som overdriver, må bli mer realistisk... og se at det alltid finnes to sider av en sak. Han må lytte også til andre - heller enn å tro at alle kun skal lytte til ham.


Jeg fant noe passende og interessant på siden "Astrology Arena", der forfatteren Wayman Stewart skriver generelt om nord-noden i tvilling:


"Your higher self is bright, fascinating, and witty. You have a latent ability to adapt to the endless stream of thoughts and ideas around you. But, until you embrace this higher self, you might be that person who comes off as sort of “dumb”, even though you’re actually smart. It takes some time for Gemini North Node to develop these intellectual skills. You are more comfortable with being told what to think and say through your particular “bible”, whether it’s religious or just a personal philosophy. So, when it comes time to actually think and speak, in a way that’s removed from these beliefs, you can fall flat on your face. You can respond to what you think someone said, instead of what they actually said. You can tell jokes with horrible timing, making them either land flat or come off as inappropriate and offensive. You may also just completely get something wrong that’s an obvious fact to everyone else, making you look really silly." (Wayman Stewart: http://astroarena12.blogspot.com/2016/06/north-node-in-gemini-curious-soul.html)


At solen står sammen med nordre måneknute bekrefter at Donald kan ha det som skal til for å ikke bare strekke seg etter, men også å "oppfylle"/mestre sin nordre måneknute. Han kan bli bedre til å komminusere og til å jobbe uselvisk for fellesskapet (Uranus). Han snubler ikke bare når han snakker, men kan også være knusende dyktig. Samtidig som han gjør dette på sin egen unike og kanskje noe sjokkerende utradisjonelle måte, så kan han faktisk ha et hint av geni i sin måte å samle og videreformidle kunnskap på. Han kan faktisk vise seg å være en som har mye viktig å lære bort. Og overraskende nok... kanskje nettopp innen det som har med feminine verdier å gjøre!? Uranus gir ham evnen til å sjokkere, og verden har latt seg overraske før.


Trump har både Saturn, Merkur og Venus i krepsen 11. hus


Jeg har tidligere vært inne på Donalds mer sensitive og feminine kjerne, som han beskytter bak sin tøffe løve ascendent. Denne mykere siden hans har kommet frem i tolkningen av hans måne i 4. hus, sammen med sørlige måneknute. 4. hus er krepsens hus. Så slående da at også kjærligehtsplaneten Venus befinner seg i krepsen, sammen med Saturn. Denne plasseringen gjør det vanskeligere for et menneske å elske seg selv, og dermed andre. Det kommer en strenghet, pliktfølelse og begrensende hemmende pekefinger fra Saturn som sier nei, til den veldig myke Venus i samme tegn. Det er som at evnen til å vise kjærlighet blir frosset fast, samtidig som det demmes opp et vell av følelser der inne. En hardhet mot seg selv og andre er resultatet, og kanskje en sorg og noe som gjør vondt - kanskje en grad av det å synes synd i seg selv. Trump har Venus/Saturn i 11. hus, som viser til grupper, vennskap og verdier - det kan si noe om at han har høye krav i forhold til nettopp disse tingene - til alt og alle rundt seg. Og den han er aller mest streng mot, er kanskje seg selv.


Også Merkur, planeten som viser hvordan vi tenker og kommuniserer, står i dette tegnet/huset. Da skal talemåten egentlig bli ganske omsorgsfull og myk. Jupiter sammen med Chiron danner kvadratur til de tre nevnte planeter. Jupiter sørger for overdrivelse/ekspansjon, og sånn sett forstår vi hvordan talen ofte blir "over kanten". Selvkritikeren i ham, og de harde krav mot omverdenen kan også bli forstørret. Alt det myke og feminine i ham, kan nesten svømme over, men plasseringen i 1.1 hus (vannmannens hus), gjør at det hele ikke blir for sentimentalt. Det kan virke som at alt det myke han har i seg er dysset ned, hemmet, skjult bak den tøffe løve-masken. Men ett sted må det komme frem. Hjemme, i den nære familien, hos de nærmeste vennene, tipper jeg. Trump er så mye mykere, enn vi tror, under det harde skallet. Det er løve ascendenten hans som blender oss, ordsjongleringen hans som forvirrer og sannheten hans, som han ikke så lett kan gjøre til vår.


Konklusjon


Det er så lett å glemme at Donald Trump er et menneske, som gjør så godt han kan. Han har sine myke, svake punkter, som han nok føler han må skjule, for å klare å bære rollen som verdens mektigste. Jeg visste egentlig lite om ham, før jeg tolket horoskopet hans. Det jeg "vet" om ham er overflaten av det media viser. Jeg har forstått at det er mange som ikke liker ham, som har bestemt seg for at han er et dårlig menneske og en uproff president. Media teller løgnene hans, kvinner kritiserer ham for å være respektløs, han karakteriseres som med rasistiske, narsissistiske og psykopatiske trekk. Igjen dette med sannheten, og hvem vi henter den fra. Presidenten er visstnok den første presidenten som har begynt å bruke Twitter. Det kan så absolutt knyttes til hans sol/Uranus i tvillingen! Han er kjent for å si det "som det er", og han anser seg selv for å være en som handler, der andre bare prater. Nå som jeg har tolket horoskopet hans, ser jeg ham fra en annen vinkel. Heller mer innefra, utviklingsmessig. Nå blir det mer interessant å følge ham. Jeg har en følelse av at han er i ferd med å utvikle et budskap det er verdt å få med seg.Det finnes tre sannheter: Min sannhet. Din sannhet. Og sannheten.
     

UA-132471339-1